Катя Иванова

Управител
+359 888 20 99 20

Основен принцип в работата ми е конфиденциалността при всяка сделка и с всеки клиент. Благодарение на това в годините създадох устойчиви партньорства и дългосрочно лоялни клиенти.

Основеният ми фокус са сделки с корпоративни клиенти и бизнес имоти. Дългогодишният ми опит е в успешната реализация на сделки с покупко-продажба на парцели за строителство, както на жилищни комплекси, така и на търговски центрове, сделки с покупко – продажба на бизнес сгради и логистични центрове, окрупняване на терени, покупко – продажба на пакет от имоти с инвестиционна цел.

Опитът ми в сферата на недвижимите имоти датира от 1993 година, като собственик и управител на една от първите и успешно работеща и до днес компания за посредничество при сделки с недвижими имоти – Рея Интернешънъл.