За нас

Рея Интернешънъл ООД

Рея Интернешънъл ООД е консултантска компания с над 28 годишен опит в сферата на недвижимите имоти.

През годините успяхме да се утвърдим  като бутикова агенция в сферата на луксозни имоти  и да останем верни на клиентите си, и заедно да преминем през всички трудности, които заставаха на пътя ни. Допускахме грешки, екипа ни се променяше, но това ни направи по-отговорни , по-дисциплинирани, по-устойчиви и най-вече - професионалисти!

Благодарение на дългогодишния ни опит и киентите ни, които са с нас от създаването на компанията  се наложиме като една от най-добрите и доверени компании на пазара на имоти в България.

Персоналното отношение, коректността и качеството на предлаганите от нас услуги, ни доведоха до тук и  продължават да ни водят напред.  Те ни помогнаха   в изграждането на взаимно доверие и връзки с множество корпоративни  и частни клиенти.

Изборът на партньор е от изключителна важност при сключването на сделка с недвижима собственост. Ето защо детайлното познаване на всички елементи на пазара за недвижими имоти и личното отношение към всеки един наш клиент, без значение от размера на сделката, е водещ принцип в работата на всеки член от екипа на  РЕЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

Можете да разчитате на професионалното ни съдействие  и отношение, ако желаете да реализирате сделка с недвижим имот.

Благодарение на вас - нашите клиенти, ние успяхме да се задържим толкова години на пазара и да преминем през всичко - хубаво и лошо - заедно. Това ни дава още по-голям стимул да продължим напред и да се развиваме!

Довериха ни се множество клиенти, на които изказваме своята благодарност. Водещо при нашата работа е  конфиденциалността и затова не си позволяваме да публикуваме имена.

През всичките тези 28 години винаги сме се стремяли да запазим анонимността  на нашите клиенти. Това е водещият ни принцип!

Станете наш клиент, партньор, приятел и заедно ще продължим напред.

 

                                                                                                                                                                

 

Reya International Ltd. is a consulting company with over 28 years of experience in real estate.

Over the years, we have been able to establish ourselves as a boutique agency in the field of luxury real estate and to remain faithful to our customers, and together to go through all the difficulties that stood in our way. We made mistakes, our team was changing, but it made us more responsible, more disciplined, more sustainable and most of all-professionals!

Thanks to our years of experience and our kiants, which are with us since the creation of the company, we have to as one of the best and most trusted companies in the real estate market in Bulgaria.

The personal attitude, correctness and quality of the services we offer have brought us here and continue to lead us forward. They helped us build mutual trust and connections with multiple corporate and private clients.

The choice of partner is of utmost importance in the conclusion of a real estate transaction. Therefore, the detailed knowledge of all the elements of the real estate market and the personal attitude towards each of our clients, regardless of the size of the transaction, is a leading principle in the work of every member of the Rhe International team.

You can rely on our professional assistance and attitude if you want to realize a real estate transaction.

Thanks to you - our customers, we have been able to stay on the market for so many years and go through everything - nice and bad - together. This gives us an even greater incentive to move forward and develop!

We were trusted by many clients, to whom we express our gratitude. Leading in our work is confidentiality, so we do not allow ourselves to publish names.

Throughout all these 28 years, we have always strived to preserve the anonymity of our customers. This is our leading principle!

Become our client, partner, friend and together we will move on.